วัดสันป่ายางหลวง ที่เที่ยวลำพูน

 วัดสันป่ายางหลวง อยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดของลำพูน ที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานไว้ เมื่อก่อนนั้นเป็นศาสนสถานของพราหมณ์ แต่หลังจากมีพระเถระ จากประเทศเมียนม่าเข้ามา จำนวน 3 รูป คือ พระกัณฑโว พระโสภโณ พระอุตตโม มาจำพรรษาแสดงธรรม เลยเปลี่ยนเทวสถานให้เป็นวัด ในปี พ.ศ. 1074 และเป็นชื่อ วัดขอมลำโพง ค่ะ

 

ในตอนนั้นมี พระกัณฑ์โว เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ถือเป็นวัดในศาสนาพุทธแห่งแรกของแดนล้านนาเลยค่ะ มีการสร้างเจดีย์และอันเชิญพระอัฐิธาตุกลางกระหม่อมของอัครสาวก คือ พระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร มาประดิษฐานไว้ที่นี่ด้วย จนในสมัยพระนางจามเทวีมาสร้างเมืองหริภุญชัย ก็ได้บูรณะวัดขอมลำโพง และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอาพัฒนารามป่าไม้ยางหลวง ในเวลาต่อมาเลยเปลี่ยนชื่อเป็น วัดสันป่ายางหลวง ในที่สุดค่ะ

 

ภายใน วัดสันป่ายางหลวง ยังมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างสวยงดงามเยอะแยะมากมายอีกด้วยค่ะ โดยเฉพาะด้านใน พระวิหารพระโขงเขียว หรือ พระวิหารพุทธรัตนมหานทีศรีหริภุญชัย ที่มีการแกะสลักลายปูนปั้นไว้ในพระวิหารอย่างสวยงาม แม้กระทั่งมุมหน้าจั่ว เชิงเพดานหลังคาด้านต่างๆ รวมไปถึงเสาพระวิหารก็จะแกะสลักและลงรักปิดทองไว้ ทั้งวิหารพระโขงเขียวค่ะ

 

พระวิหารพระเขียวโขง นั้นใช้วัสดุเสาไม้ตะเคียนทอง ไม้แดง จากประเทศลาว พม่า และไทย ในการสร้างโดยมีพระครูบาอินทรเป็นผู้ออกแบบการก่อสร้างและลวดลายพื้นเมือง เป็นการผสมผสานระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่เข้าด้วยกัน วิหารพระเจ้าเขียวโขง เมื่อมองจากด้านหน้าจะมีหลังคา 5 ชั้น มีช่อฟ้า 5 ตัว โดยแต่ละตำแหน่งก็จะมีความหมายในทางธรรมที่แตกต่างกันไปอีกด้วยค่ะ

 

ใครที่แวะมาเที่ยว ลำพูน อย่าลืมแวะมาชมความสวยงามของ วัดสันป่ายางหลวง และไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดกันด้วยนะคะ เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่นี่ไม่เพียงแค่เป็น วัดสวย เท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์มานานนับร้อยๆ ปีที่อยู่ในไทยและต้องห้ามพลาดเลย เมื่อไปเยือนเมืองเหนือค่ะ  

 

ที่อยู่ : วัดสันป่ายางหลวง หมู่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

พิกัด : https://goo.gl/maps/5Vv762Z4h2vHPxpp6 

เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.

โทร : 0-5356-3777

เว็บไซต์ : –